1972 USSR Championships

March 31-April 3
Kiev

Men's AA

Rank     AA Total
1 Nikolai Andrianov 113.25
2 Mikhail Voronin 111.55
3 Viktor Klimenko 110.45
4 Vladimir Shchukin 109.35
5 Sergei Diomidov 109.00
6 Eduard Mikaelyan 108.55
7 Georgy Bogdanov 108.40
8 Vyacheslav Boiko 108.30
9 Alexander Maleev 108.25
10 Anatoly Kozeev 108.00
11 V. Komissarov 107.95
12 Vitaly Karasev 107.90
13 Vladimir Marchenko 107.60
14 Viktor Razumovsky 107.25
15 Paata Shamugiya 107.00
16 S. Khorenko 106.85
17 V. Suloev 106.25
18 V. Shamenko 106.05
19 G. Ivany 105.95
20 A. Braun 105.35

Men's EF

FX       VT      
1 N. Andrianov Burevestnik 19.000 1 V. Klimenko CSKA 18.775
2 E. Mikaelyan Burevestnik 18.825 2 N. Andrianov Burevestnik 18.750
3 V. Shchukin Army Club 18.800 3 A. Katkov Zenit 18.725
4 V. Komissarov Army Club 18.475 4 S. Diomidov CSKA 18.300
5 V. Fogel Army Club 18.450 5 V. Shchukin Army Club 18.125
6 A. Maleev Army Club 18.325 6 A. Grigoryan Army Club 18.125
PH       PB      
1 V. Klimenko CSKA 18.950 1 V. Klimenko CSKA 18.775
2 N. Andrianov Burevestnik 18.850 2 N. Andrianov Burevestnik 18.675
3 V. Khokhlov Zenit 18.825 3 E. Mikaelyan Burevestnik 18.625
4 E. Mikaelyan Burevestnik 18.525 4 S. Diomidov CSKA 18.500
5 V. Shchukin Army Club 18.475 5 A. Maleev Army Club 18.425
6 A. Kozeev Zenit 18.375 6 V. Razumovsky Army Club 18.425
RG       HB      
1 M. Voronin Dinamo 18.750 1 N. Andrianov Burevestnik 19.100
2 N. Andrianov Burevestnik 18.250 2 E. Mikaelyan Burevestnik 19.025
3 V. Boiko Army Club 17.700 3 V. Klimenko CSKA 18.950
4 V. Fogel Army Club 17.250 4 V. Razumovsky Army Club 18.650
5 A. Grigoryan Army Club 17.250 5 M. Voronin Dinamo 18.475
6 A. Maleev Army Club 17.250 6 V. Shchukin Army Club 18.475

Men's Team

Rank   Total
1 Army Club-1 660.30
2 Burevestnik 644.60
3 Dinamo 643.80
4 Zenit 640.30
5 Army Club-2 638.20
6 Avangard 628.90

Overall Team Results

Rank   Total
1 Army Club 1096.70
2 Dinamo 1092.90
3 Burevestnik 1079.55
4 Zenit 1052.70
5 Spartak 1048.95
6 Trud 1048.55

This page was created on July 17, 2004 and was last updated on August 20, 2004.
Gymn Forum